Εταιρία

Η Contract ιδρύθηκε στην Καβάλα το 1994, αρχικά ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και λειτούργησε με τη νομική αυτή μορφή έως τις 31/12/2000.

Από την 1η/1/2001 και ως επακόλουθο της αλματώδους ανάπτυξής της, η εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Contract A.E. Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», με σκοπό την παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Εδρεύει στην Καβάλα, στεγαζόμενη στα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού Αίαντος 9 (πάροδος Ομονοίας), τα οποία αποτελούν και τα κεντρικά της γραφεία (Head Office). Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και το μετοχικό της κεφάλαιο αγγίζει τις 530.000,00 €, χωρίς να έχει αποτιμηθεί σ’ αυτό το ποσό το σύνολο της αξίας των ακινήτων της.

Σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παροχής ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο. Εξυπηρετεί περισσότερους από 50.000 πελάτες και λειτουργεί υποκαταστήματά της σε εφτά πόλεις της Ελλάδας,  διαθέτει δίκτυο Franchise συνεργασιών και επίσης δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών ανά την Ελλάδα που συνεχώς διευρύνεται:

Τα υποκαταστήματά μας τα οποία λειτουργούν με τη φιλοσοφία του Agency:

 • Καβάλα
 • Αλεξανδρούπολη
 • Ορεστιάδα
 • Ξάνθη
 • Ελευθερούπολη
 • Δράμα
 • Σέρρες

Τα γραφεία τα οποία λειτουργούν με τη φιλοσοφία Franchise:

 • Ιωάννινα (Franchise κ. Τζώρτζη)
 • Νιγρίτα (Franchise κ. Αλμπανάκη)
 • Θεσσαλονίκη (Franchise κ. Αλμπανάκη)
 • Δίκαια Τριγώνου (Franchise κ. Θεοχαρίδη)
 • Σουφλί (Franchise κ. Κουτσούλα)
 • Ξάνθη (Franchise κ. Κοψίδα Θ.-Σιδηρόπουλου Σ. Ο.Ε.)
 • Αλεξανδρούπολη (Franchise κ. Σεραφειμίδη)
 • Καβάλα (Franchise κ. Καμποσούλη)
 • Καβάλα (Franchise κ. Χατζηδημητρίου)

 

Μέσω των επιλεγμένων συνεργασιών της με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, με κυρίαρχη αυτή της Allianz, στοχεύει στην άμεση, απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη μέσα από την παροχή ολιστικών ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ανάγκες και επιθυμίες του.

Επίσης, ως Holding εταιρία, συμμετέχει με πλειοψηφικό πακέτο στις εξής εταιρίες:

 

 • Την Contract ΑΕ Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, η οποία διαθέτει δύο υποκαταστήματα στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, με μετοχικό κεφάλαιο το οποίο αγγίζει τις 118.000,00€ και εξαιρετικές προοπτικές & αποτελέσματα!
 • Την Contract Insurance Brokers Ltd, εταιρία μεσιτείας για πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας, διαθέτει κεντρικά γραφεία στην οδό Alex Stabolinski (στην καρδιά της πόλης, απέναντι από το Cheraton) και η οποία ήδη έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται σε μία νέα αγορά!  Ήδη από το 2012 λειτουργεί και υποκατάστημά της στην πόλη Πέρνικ.

 

Τρόποι Ανάπτυξης – Στόχοι Εταιρίας:

Η εταιρία ως στρατηγική της επιλογή αναπτύχθηκε έως τις 31/12/02 μέσω του Agency System και των υποκαταστημάτων της.

Από 01/01/03 τέθηκαν σε εφαρμογή δύο νέες μορφές ανάπτυξης, η πρακτόρευση μέσω της μεθόδου Franchising και η ανάπτυξη μέσω ανεξάρτητων συνεργατών εντασσόμενων στην «Contract ΑΕ».

Σήμερα η «Contract ΑΕ» έχει θέσει ως άμεση και μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα δράσης της αναπτυξιακής της στρατηγικής την επέκταση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα, έχοντας διαγνώσει τη δυνατότητά της να βελτιστοποιήσει τον σχετικό χώρο δράσης της.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να συνεργαστεί με καταξιωμένα στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά και νέα στελέχη, τα οποία εφόσον εξοπλιστούν με την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, επιθυμούν να συμμετέχουν στη δυναμική διαμόρφωση του χώρου δράσης της εταιρίας.

Σήμερα, η Contract έχει να προτείνει τρεις εναλλακτικές επιλογές για την ανάπτυξη ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα:

Α. Δίκτυα πωλήσεων με τη φιλοσοφία του Agency System.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλων είναι σαφή:

 • Μηδέν επιχειρηματικό ρίσκο και απόλυτη προστασία κάτω από την “ομπρέλα” της Contract.
 • Δυνατότητες δυναμικής επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από ένα οργανωμένο και λειτουργικό σύστημα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της δραστηριότητας μέσα από ένα δυναμικό κανονισμό πωλήσεων.
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση (Σεμινάρια, Προγράμματα κ.λ.π.).

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι του Agency οποιασδήποτε  ασφαλιστικής εταιρίας είναι:

 • Η δυνατότητα για εκπροσώπηση περισσοτέρων των μίας εταιριών, επιτρέποντας τόσο ευελιξία κινήσεων, όσο και εξατομικευμένη ασφαλιστική πρόταση
 • Η δυνατότητα για ενεργό και προσωπική συμμετοχή στις αποφάσεις και την πορεία της εταιρίας
 • Η αίσθηση επαγγελματικής «ασφάλειας» έναντι μεταβολών της αγοράς, π.χ. συγχωνεύσεων μητρικών εταιριών, εξαγορών, αλλαγών εταιρικών πολιτικών και προσώπων
 • Οι δυνατότητες για ανεμπόδιστη επαγγελματική εξέλιξη και ενεργητική υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  

Β. Αποκλειστικές Συνεργασίες σ’ ένα μοντέρνο Franchise.

Ειδικότερα μέσω αυτής της συμβατικής σχέσης οι συνεργάτες μας:

 • Αξιοποιούν την ενισχυμένη αξιοπιστία και την ιδιαίτερη εταιρική ταυτότητα που η Contract έχει αποκτήσει στις συναλλαγές
 • Χρησιμοποιούν την διακριτή εταιρική ταυτότητα, και κατοχυρώνονται ως προς όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, δηλαδή τα εταιρικά χρώματα, το λογότυπο και το σήμα της εταιρίας, το εσωτερικό design των χώρων που αυτοί διαθέτουν και συντηρούν, σε ειδική τιμή και με συμμετοχή της Contract
 • Χρησιμοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της Contract, οι οποίες τους παρέχονται σε εγχειρίδιο. Απολαμβάνουν πλήρους μηχανογραφικής υποστήριξης και συνεχιζόμενης εξέλιξης του λογισμικού οργάνωσης και λειτουργίας τους
 • Αντιπροσωπεύουν άμεσα τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες που διαρκώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται
 • Παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ακολουθώντας προσδιορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αξιοποιούν την εμπειρία της Contract στην ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων ζωής, επενδυτικών προγραμμάτων και νέων κλάδων

 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

 • Σιγουριά για το μέλλον και το αύριο μέσω της ενισχυμένης αξιοπιστίας της Contract στην αγορά.
 • Διεύρυνση του χώρου δράσης με παράλληλη ενίσχυσή του προσδοκώμενου τζίρου, καθώς το 99% των ασφαλιστικών στελεχών στην Ελλάδα σήμερα πωλεί μόνο ασφάλεια αυτοκινήτου και βλέπει τον τζίρο του να συρρικνώνεται από τη δράση των εταιριών πώλησης αυτοκινήτων στον παραδοσιακά δικό του χώρο. 
 • Οικονομίες κλίμακας μέσω της ολοκληρωμένης λειτουργικής και οργανωτικής υποστήριξης (software, εσωτερικοί κανονισμοί, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Άμεση παρακολούθηση & έλεγχος του χαρτοφυλακίου τους σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρίες μέσω του web site της Contract.
 • Ενοποιημένη οικονομική διαχείριση, αποδίδοντας ένα λογαριασμό στην Contract παρά τις πολλές συνεργασίες.
 • Δυνατότητα υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων.

Γ. Συνεργασία Ανεξάρτητων Πρακτορείων δια της Contract.

 

Ειδικότερα μέσω αυτής της μορφής συνεργασίας:

 • Το ανεξάρτητο πρακτορείο, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται μέσω της εταιρίας και με τις ενέργειες που αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του, απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Παράλληλα, το πρακτορείο ενισχύει σημαντικά την οικονομική του απόδοση, διαπραγματευόμενο μεγαλύτερα ποσοστά πρακτόρευσης από τα συνήθως παρεχόμενα μέσω της σύμβασής του με την Contract, η οποία του διασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας.
 • Εξάλλου το πρακτορείο εντάσσεται, με αυτήν τη μορφή συνεργασίας, στο ενεργό δυναμικό της Contract, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και τα προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών, όπως αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία, διαρκή επικοινωνία, ενημερώσεις κλπ.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

 • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της Contract, ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξυπηρέτηση, τις αποζημιώσεις, την διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη
 • Βελτίωση του μεγέθους και σημαντική ενίσχυση των προμηθειών.
 • Άμεση παρακολούθηση & έλεγχος του χαρτοφυλακίου τους σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρίες μέσω του web site της Contract.
 • Ενοποιημένη οικονομική διαχείριση, αποδίδοντας ένα λογαριασμό στην Contract παρά τις πολλές συνεργασίες.
 • Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον – Ολοκληρωμένες προτάσεις για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε άλλους τομείς (ζωής, επενδυτικά προγράμματα, τραπεζικά προϊόντα κ.λ.π.).

Ειδική Πρόσβαση Συνεργατών

eXTReMe Tracker