Ο Αστέριος Πονηρός Διευθυντής Ανάπτυξης Κλάδου Ζωής & Υγείας πανελλαδικά στην Contract

Ο όμιλος «Contract», στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, οργάνωσης των εργασιών, αλλά και καλύτερης υποστήριξης των συνεργατών στον κλάδο Ζωής & Υγείας, προέβη σε μία ακόμη μεγάλη επένδυση για φέτος, με την ανάθεση της Δ/νσης Πωλήσεων του κλάδου πανελλαδικά στον κο Αστέριο Πονηρό, καταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς.

Ο Αστέριος Πονηρός Διευθυντής Ανάπτυξης Κλάδου Ζωής & Υγείας πανελλαδικά στην Contract

Ο Αστέριος, είναι πτυχιούχος MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με εξειδίκευση στις πωλήσεις, έχει εργαστεί ως διευθυντής πολυεθνικής τράπεζας και τα τελευταία 7 χρόνια, διετέλεσε διοικητικό στέλεχος ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων στην MetLife.

Ο Αστέριος Πονηρός Διευθυντής Ανάπτυξης Κλάδου Ζωής & Υγείας πανελλαδικά στην Contract

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέα πνοή και εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο Ζωής & Υγείας, τόσο από τους υπάρχοντες συνεργάτες της, όσο και νέους που θα ενταχθούν στο δίκτυο πωλήσεών της.

Ο Αστέριος Πονηρός Διευθυντής Ανάπτυξης Κλάδου Ζωής & Υγείας πανελλαδικά στην Contract

Η Διοίκηση της Contract, καθώς και όλο το δυναμικό των Εταιριών του   Ομίλου, εκφράζουν τις θερμές ευχές τους στον κο Πονηρό, δεσμεύονται για αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση στο έργο του, αλλά και σε όλη την ομάδα Συνεργατών που θα αποφασίσουν να ωφεληθούν από την παρουσία και τη συνεργασία μαζί του, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που δημιουργούνται.