Ίδρυση νέων γραφείων ανάπτυξης πωλήσεων από την Contract στην Πάτρα

Ίδρυση νέων γραφείων ανάπτυξης πωλήσεων από την Contract στην Πάτρα

Ο όμιλος «Contract» προέβη σε μία ακόμη μεγάλη επένδυση για φέτος, με την ίδρυση ενός νέου υποκαταστήματος στην Πάτρα, το οποίο θα λειτουργήσει και ως έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας.

Νέα γραφεία ανάπτυξης πωλήσεων Contract AE

Ο όμιλος «Contract» προέβη σε δύο μεγάλες επενδύσεις με τη δημιουργία δύο νέων γραφείων ανάπτυξης πωλήσεων, τα οποία πλήρως εξοπλισμένα και λειτουργικά είναι διαθέσιμα για να στηρίξουν δυναμικά την ανάπτυξη των πωλήσεων σε δύο νέες περιοχές: