Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν στην ίδρυση της νέας εταιρίας Contract Momentum Finance AΕΕΔ με ισότιμη μετοχική σχέση. Η τυπική υπογραφή του τελικού συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της συνένωσης και της δημιουργίας μίας νέας ισχυρής και δυναμικής εταιρίας έγινε στην Καβάλα. Ο κος Στάθης Μπουτάκης και ο κος Ηρακλής Ρούπας έβαλαν τις τελικές υπογραφές σε μία συνεργασία που αναδεικνύεται ισχυρότερη μέρα με την ημέρα.

Η πορεία μέχρι την ίδρυση της Εταιρίας

Ιανουάριος 1990: Η Ελένη Μπουτάκη, συνεπικουρούμενη από τον σύζυγό της Δημήτριο Μπουτάκη αποφάσισε την ενασχόλησή της με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση