ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης Contract ΑΕ

Αίαντος 9
65302 Καβάλα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2510-622190 έως 4 

Email: central@contractsa.gr