Το 1994 ιδρύεται η Εταιρία «Contract Ε.Π.Ε.» με έδρα την Καβάλα, η οποία είναι αυτή που συμβάλλεται πλέον με τηνAllianz. Με τη σύμφωνη γνώμη της Allianz μεταβιβάζονται στην νεοϊδρυθείσα εταιρία τα πέντε υποκαταστήματα τηςΠεριφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στα πλαίσια της κοινής αναπτυξιακής πορείας, περνώντας από το μοντέλο του Agency σε φιλοσοφία Broker χωρίς να διαρραγεί η στρατηγική συνεργασία, η οποία αποτελεί κορυφαία επιλογή μέχρι σήμερα.

Στην πορεία οι συνεργασίες πληθαίνουν και πλέον στην ατζέντα της Contract συγκαταλέγονται μεγάλες και αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες, τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στην αγορά μέσω του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας.

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2000 αλλάζει η νομική μορφή της Εταιρίας και συστήνεται η «Contract Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών».