Ανεξάρτητοι Συνεργάτες

Ειδικότερα μέσω αυτής της μορφής συνεργασίας:
Το ανεξάρτητο πρακτορείο, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται μέσω της εταιρίας και με τις ενέργειες που αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του, απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
Παράλληλα, το πρακτορείο ενισχύει σημαντικά την οικονομική του απόδοση, διαπραγματευόμενο μέσω της σύμβασής του με την Contract μεγαλύτερα ποσοστά προμηθειών από τα συνήθως παρεχόμενα, η οποία του διασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας.
Εξάλλου το πρακτορείο εντάσσεται, με αυτήν τη μορφή συνεργασίας, στο ενεργό δυναμικό της Contract, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και τα προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών, όπως αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία, διαρκή επικοινωνία, ενημερώσεις κλπ.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

  • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της Contract, ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, στις αποζημιώσεις, στη διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
  • Βελτίωση του μεγέθους και σημαντική ενίσχυση των προμηθειών.
  • Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον – Ολοκληρωμένες προτάσεις για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.
  • Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε άλλους τομείς (ζωής, υγείας, επενδυτικά & συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ.).