Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Contract ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν στην ίδρυση της νέας εταιρίας Contract Momentum Finance AΕΕΔ με ισότιμη μετοχική σχέση. Η τυπική υπογραφή του τελικού συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της συνένωσης και της δημιουργίας μίας νέας ισχυρής και δυναμικής εταιρίας έγινε στην Καβάλα. Ο κος Στάθης Μπουτάκης και ο κος Ηρακλής Ρούπας έβαλαν τις τελικές υπογραφές σε μία συνεργασία που αναδεικνύεται ισχυρότερη μέρα με την ημέρα.

Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ

Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ

Η CONTRACT ΑΕΕΔ και η Momentum Finance AΕΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν σε ισότιμη συγχώνευση. Η νέα εταιρία που προκύπτει, η Contract Momentum Finance AΕΕΔ, θα αποτελέσει άμεσα μία εξαιρετικά ισχυρή εταιρία στον τομέα των κεφαλαιαγορών, του χρηματιστηρίου και των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, με πέντε υποκαταστήματα και πολλά περισσότερα δυνητικά σημεία αναφοράς και υποστήριξης των αντίστοιχων υπηρεσιών.