Ίδρυση νέων γραφείων ανάπτυξης πωλήσεων από την Contract στην Πάτρα

Ίδρυση νέων γραφείων ανάπτυξης πωλήσεων από την Contract στην Πάτρα

Ο όμιλος «Contract» προέβη σε μία ακόμη μεγάλη επένδυση για φέτος, με την ίδρυση ενός νέου υποκαταστήματος στην Πάτρα, το οποίο θα λειτουργήσει και ως έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας.