Η Εταιρία σήμερα

Η Εταιρία σήμερα διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, με Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο την κα Ελένη Μπουτάκη. Διευθυντής Πωλήσεων...